Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Sáng 16.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được khai mạc trọng thể. Đại hội vui mừng đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Điểu Kré, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 2; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư.

Đoàn đại biểu dự Đại hội tiến vào Hội trường

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các cán bộ tiền khởi nghĩa; 323 đại biểu đại diện cho hơn 70 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ tại Đại hội

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với tỉnh, đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang.

Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; góp ý vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời, Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn các đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của Đại hội; góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra. Đại hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gánh chịu thiệt hại do thiên tai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 36 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao, như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia; số lượng kết nạp đảng viên mới; 2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa ngày càng đổi mới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng sản phẩm bình quân đạt 6,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 – 2015.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn báo cáo kiểm điểm BCH

Nông nghiệp tăng trưởng khá, bình quân đạt 4,5%; tỉnh ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; đã giải ngân trên 705 tỷ đồng với 7.675 hộ được hỗ trợ lãi suất vốn vay.

Toàn cảnh Đại hội

Một số sản phẩm xây dựng được nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý như: Cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà… Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM triển khai quyết liệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm; 100% dân số đô thị và 94,4% hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện. Đến nay, có 43 xã đạt chuẩn NTM, đạt 143% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quy tụ sắp xếp 4.777 hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai về sống tập trung tại các thôn bản gắn với xây dựng NTM. Du lịch phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng du lịch đạt 16%/năm; khách du lịch tăng bình quân 15%/năm. Các lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; chương trình phát triển kinh tế biên mậu được tập trung chỉ đạo và đạt mức tăng trưởng khá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục – đào tạo có sự chuyển biến tích cực; chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; QP – AN được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Quan hệ đối ngoại, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Năng lực điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chủ nhiệm UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, khẳng định: Tập thể BCH Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất cao, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân các dân tộc nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật. Về lãnh đạo phát triển kinh tế, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa những nội dung theo Nghị quyết Đại hội XVI, lựa chọn vấn đề lớn mang tính kế thừa, xuyên suốt. Trong phát triển văn hóa – xã hội, quan tâm lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những thành tựu quan trọng. BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời cơ và vận hội phát triển rất tốt, rất rộng mở. Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động, nhạy bén phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng tăng cường tiềm lực QP – AN, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung cao cho phát triển kinh tế gắn với củng cố QP – AN, bảo vệ môi trường. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa, kinh tế biên mậu; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có uy tín, kinh nghiệm, năng lực nổi trội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”; xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn NTM…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Bộ Quốc phòng trao tặng tỉnh 20 căn nhà tình nghĩa.

Các đại biểu dự Đại hội đã tham luận, đề xuất các giải pháp thực hiện một số nội dung quan trọng, như: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đột phá về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội… Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Thư ký Đại hội
Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ, Đại hội đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nguồn: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202010/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-766637/index.htm?fbclid=IwAR1W6fMfBZvBsk4dmcNCN7fCugCP48-nGMxhB2EiFLL6OWxjNcdK5VJ3eRI

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *