Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Tập trung triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Báo Bắc Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Trước tiên, xin chúc mừng đồng chí vừa được Đại hội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí có thể đánh giá khái quát về thành công của Đại hội lần này?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Sau hơn hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp trên tất cả các phương diện, bảo đảm các nguyên tắc, quy định của Đảng. Có thể thấy rõ bầu không khí đoàn kết, dân chủ, phấn khởi bao trùm xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân ở cả trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trả lời phỏng vấn tại Đại hội.

Đại hội bám sát phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo”, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII cũng như những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ Đại hội XIX. Trên cơ sở đó đã thông qua Nghị quyết với nhiều chủ trương, quyết sách hết sức quan trọng. Đại hội đã bầu ra BCH, Ban Thường vụ (BTV), Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả các phiên bầu cử đều đạt số phiếu cao, tập trung, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo đúng quy định, qua đó khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Các đồng chí trúng cử đều có năng lực, trình độ, đủ bản lĩnh, khả năng để gánh vác và hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thành công của Đại hội trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư, của Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam; sự phối hợp, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể T.Ư; sự quan tâm, động viên, khích lệ của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cùng bạn bè, đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan thông tin, truyền thông T.Ư và địa phương.

Đặc biệt, thành công của Đại hội là kết quả quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản với sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh từ nhiều tháng nay.

Nhân dịp này, một lần nữa thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí, bạn bè, đối tác và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, xin đồng chí cho biết, tới đây BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy sẽ quan tâm, tập trung lãnh đạo những nội dung gì để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Nghị quyết vừa được Đại hội thông qua là kết quả của quá trình nghiên cứu rất công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học được kết tinh bằng tất cả sự tâm huyết, trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, chúng ta cần tập trung vào một số nội dung:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy sẽ cụ thể hóa thành một chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa thật cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, làm cơ sở, căn cứ cho các cấp, các ngành cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình để triển khai thực sự hiệu quả.

Thứ hai, khẩn trương tổ chức đợt quán triệt sâu rộng đến tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về kết quả Đại hội, về các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng căn bản của Nghị quyết. Bảo đảm có sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.

Thứ ba, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đồng bộ các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án,… của nhiệm kỳ mới trên từng lĩnh vực, nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, toàn diện trong cả nhiệm kỳ.

Thứ tư, cần phải làm thật tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, rộng rãi đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, để mọi người dân đều có quyền và trách nhiệm tham gia, góp sức vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Cuối cùng, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết tâm đưa tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Theo đồng chí đâu là thuận lợi, khó khăn thách thức, cũng như quyết tâm của toàn Đảng bộ để hoàn thành thắng lợi?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Bước sang giai đoạn mới, tỉnh ta có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển, song dự báo cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trên thế giới, xu thế hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là chủ yếu; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư ngày càng tạo ra những cơ hội đột phá sâu rộng và đa chiều;

những thành tựu trong suốt chặng đường phát triển thời gian qua đã đưa vị thế, tiềm lực của nước ta, của tỉnh ta lên tầm cao mới, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục bứt phá đi lên. Đặc biệt, dư địa cho phát triển của Bắc Giang còn rất lớn; tận dụng tốt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, dự báo chúng ta cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Ô nhiễm môi trường, các vấn đề xã hội đặt ra áp lực ngày càng lớn. Đặc biệt, kinh tế thế giới và khu vực đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu phục hồi do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế trong nước, gây ra nguy cơ thất nghiệp, đói nghèo và xung đột. Bên cạnh đó còn là một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực như đã được chỉ ra trong các văn kiện và ý kiến của các đại biểu tại Đại hội.

Trước bối cảnh chung đó, các mục tiêu Đại hội đề ra khẳng định quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Dù khó khăn song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo bước phát triển toàn diện, vững chắc, tiếp tục đưa Bắc Giang lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, đồng chí có thông điệp gì muốn truyền tải với toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Những mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ mới là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang. Toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/dai-hoi-dang-bo-tinh/344424/bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-duong-van-thai-tap-trung-trien-khai-thuc-hien-som-dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-vao-cuoc-song.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *