Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Báo LS

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh:

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ.

Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, với những dấu ấn khá nổi bật trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thay đổi diện mạo đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo.

Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ.

Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn đã làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn – Lâm Thị Phương Thanh chỉ rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: Trong đó, Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong chương trình, đại hội đã nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo kết quả thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 15 ủy viên; bà Lâm Thị Phương Thanh – Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; các ông: Hoàng Văn Nghiệm, Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên; bà Đoàn Thị Loan – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lâm Thị Phương Thanh (hay Lâm Phương Thanh), sinh năm 1967, quê ở xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Bà Lâm Phương Thanh, cử nhân lịch sử, cao học Luật, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, khóa IX.

Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, bà Phương Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong quá trình công tác, bà Phương Thanh từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban thanh niên trường học, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Đoàn…

Nguồn: https://nongnghiep.vn/ba-lam-thi-phuong-thanh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-lang-son-d273931.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *